தேர்­தல்கள் ஆணை­யாளர் நெகிழ்வுப் போக்கை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்: ரவூப் ஹக்கீம் வேண்டுகோள்

🕔 July 5, 2017
– பிறவ்ஸ் –

டம்பெயர்ந்து வெளிமாவட்டங்களில் தங்கியிருக்கும் வாக்காளர்கள், தங்­க­ளுடைய சொந்த மாவட்டத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமை தொடர்பில், தேர்­தல்கள் ஆணை­யாளர் நெகிழ்வுப் போக்கை கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும் அமைச்சருமான ரவூப் ஹக்கீம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

இடம்­பெ­யர்ந்­த­வர்­களின் வாக்­க­ளிப்புக்குரிய “தற்­கா­லிக சட்ட ஏற்­பா­டு­க­ளுக்­கான சட்ட­மூ­லம்” தொடர்பில் நேற்று செவ்வாய்கிழமை நாடா­ளு­மன்­றத்தில் இடம்­பெற்ற விவா­தத்தில் கலந்­து­கொண்டு உரை­யாற்­றும்­போதே, அமைச்சர் இதனைக் கூறினார்.

அங்கு அவர் தொடர்ந்து உரையாற்றுகையில்;

“தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர், நீதியமைச்சர் மற்றம் தேர்தல் ஆணைக்குழு அதிகாரிகளுடன் மூன்று வருடங்களாக முன்னெடுக்கப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையின் பயனாக, நான்கு வருடங்களுக்கு மட்டுமே மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தற்காலிக ஏற்பாடாக, இந்த சட்டமூலம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

யுத்தம் மற்றும் பயங்­க­ர­வா­த நட­வ­டிக்கை காரணமாக இடம்­பெ­யர்ந்து வெளி மாவட்டங்களில் தங்­கி­யி­ருப்போர், வாக்­காளர் டாப்பில் தங்­க­ளது பெயர்­களை பதிவு செய்ய ­வேண்­டு­மாயின், தங்­க­ளின் சொந்த மாவட்டத்தில் அவர்­க­ளுக்கு சொந்­த­மாக வீடு இரு­க்­க­வேண்­டு­மென ஏற்­க­னவே உள்ள தேர்தல் சட்­டத்தில் கூறப்­பட்­டுள்­ள­து.

இடம்­பெ­யர்ந்து வெளிமாவட்­டங்­களில் தங்­கி­யி­ருப்­­போர், சூழ்­நிலை கார­ண­மா­கவே அங்கு இருக்­கின்­றனர். தங்­க­ளது சொந்த இருப்­பி­டங்­க­ளில் மீள்­கு­­டி­யேற விரும்பினாலும் அர­சாங்கம் அதற்காக செய்­கின்ற பங்­க­ளிப்பு போதாமை, பொருத்து வீடுகள் பிரச்­சி­னை மற்றும் பொரு­ளா­­தாரப் பிரச்­சி­னைகள் கார­ண­மாக அது முடியாதி­ருக்­கின்­றது. இந்­நி­லையில், அங்கு அவர்­க­ளுக்கு வீடுகள் இருக்­க ­வேண்டுமென எதிர்­பார்க்க முடியா­து.

இது­ தொ­டர்­பாக, அமைச்­ச­ரி­டமும் தேர்­தல்கள் திணைக்­க­ளத்­திடமும் நாங்கள் பல தட­வை பேசிய பின்னர், தேர்தல் திணைக்­க­ளத்தின் தவி­சாளர் ஏற்­க­னவே உள்ள ஏற்பாட்டின் பிர­காரம், இடம்­பெ­யர்ந்­த­வர்கள் வாக்­க­ளிப்­ப­தற்­கான சந்­தர்ப்­பத்தை 04 வரு­டங்­க­ளுக்கு வழங்­கி­யுள்ளார். ஆனாலும், விருப்­ப­மில்­லா­ம­லேயே தேர்தல் திணைக்க­ளத்தின் தவி­சாளர் இந்த அனு­ம­தியை கொடுத்­துள்­ளார்.

வேறு மாவட்­டங்­களில் வாக்­கா­ளர் டாப்பில் தங்­க­ளின் பெயர்­க­ளை பதி­வு­செய்­யாத இடம்­பெ­யர்ந்த வாக்­காளர்கள், சொந்த மாவட்­டங்­களில் வாக்­க­ளிப்­ப­தற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் திணைக்­களம் செய்­து­கொ­டுக்­க­வேண்டும். சொந்த மாவட்டத்தில் வீடு இருக்­கி­றதா இல்­லையா என்ப­து அதற்கு தடை­யாக இருக்கக்­ கூடாது. இடம்­பெ­யர்ந்தோர் வாக்­க­ளிப்­ப­தற்­கான மாற்று ஏற்­பா­டுகள் குறித்­து ­கூட சிந்திக்க விருப்­ப­மில்­லாத ஒரு­வ­ரா­கத்தான் தேர்­தல்கள் ஆணை­யாளர் இருக்­கி­றார்.

வட மாகா­ணத்தை பிர­தி­நி­தித்­து­வப்­ப­டுத்தும் நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­களினதும், மாகாண­சபை உறுப்­பி­னர்­களினதும் பிர­தி­நி­தித்­து­வத்தை பாது­காப்­ப­தற்­காக, இந்த வாக்­கு­ரி­மைகள் பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­ட­வேண்டும். தற்­கா­லி­க­மாக 04 வருடங்களுக்குத்தான் அவர்கள் வாக்­க­ளிப்­ப­தற்­கான வாய்ப்­புகள் தற்­போது வழங்கப்பட்­டுள்­ளன. ஆனால், அந்த 04 வரு­டங்­க­ளுக்குள் அர­சாங்கம் அனை­வ­ரையும் மீள்­கு­டி­யேற்­றி­வி­டு­மா என்­பது இன்னும் கேள்­விக்­ கு­றி­யா­கத்தான் இருக்­கி­ற­து.

இதனால் தற்­கா­லி­க­மாக தங்­கி­யி­ருக்­கின்ற மாவட்­டத்­தில்தான், இடம்­பெ­யர்ந்­த­வர்­கள் வாக்க­ளிக்­க­வேண்­டு­ம் என்ற நிர்ப்­பந்­தத்­துக்குள், அவர்­களை தள்­ளு­கின்­ற சூழல் உருவாகும். இதை, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாச­னத்தின் பிரகாரம், வெளியேற்றப்பட்ட அகதி, தனது சொந்த இடத்­துக்கு திரும்­பிச் சென்று வாக்களிக்கின்ற உரிமை வழங்­கப்­ப­ட­வேண்டும்.

Comments

புதிது பேஸ்புக் பக்கம்