27 வகையான பொருட்களுக்கு கட்டுப்பாட்டு விலை: அமைச்சர் அறிவிப்பு

🕔 February 5, 2021

ர்த்தக அமைச்சர் 27 வகையன பொருட்களுக்கு கட்டுப்பாட்டு விலைகளை எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை (08) முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அறிவித்துள்ளார்.

இந்த கட்டுப்பாட்டு விலைகள் திங்கட்கிழமை (08) முதல்  03 மாத காலத்தில் செலுப்படியாகும் என, வர்த்தக அமைச்சில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில்  வர்த்தக அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார். 

இந்த பொருட்களை சதொச, கூட்டுறவு நிலையங்களில் கொள்வனவு செய்ய முடியும் என அவர் அறிவித்துள்ளார்.

கட்டுப்பாட்டு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்ட பொருட்களின் விவரம்

01. சிவப்பு பச்சை அரிசி 1 கிலோகிராம் – (புதிய விலை) 93 ரூபாய் – (ப ணழைய விலை) 106 ரூபாய் 

02. வெள்ளை பச்சை அரிசி 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 93 ரூபாய்  – (பழைய விலை) 105 ரூபாய் 

03. வெள்ளை நாடு 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 96 ரூபாய் – (பழைய விலை) 109 ரூபாய் 

04. சம்பா 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 99 ரூபாய்  – (பழைய விலை) 120 ரூபாய் 

05. கீரி சம்பா 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 125 ரூபாய் – (பழைய விலை) 140 ரூபாய் 

06. கோதுமை மா 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 84 ரூபாய் – (பழைய விலை) 105 ரூபாய் 

07. வெள்ளை சீனி 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 84 ரூபாய் – (பழைய விலை) 105 ரூபாய் 

08. சிவப்பு சீனி 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 99 ரூபாய் – (பழைய விலை) 110 ரூபாய் 

09. தேயிலை தூள் (100கிராம்) (புதிய விலை) 95 ரூபாய் – (பழைய விலை) 130 ரூபாய் 

10. சிவப்பு பருப்பு (அவுஸ்திரேலியா) 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 165 ரூபாய் – (பழைய விலை) 188 ரூபாய் 

11. பெரிய வெங்காயம் (இந்தியா) 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 120 ரூபாய் – (பழைய விலை) 140 ரூபாய் 

12. உள்நாட்டு உருளைகிழங்கு 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 180 ரூபாய் – (பழைய விலை) 216 – 220 ரூபாய் 

13. பாகிஸ்தான் உருளைகிழங்கு 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 140 ரூபாய் – (பழைய விலை) 190 ரூபாய் 

14. கடலை ஒரு கிலோகிராம் (புதிய விலை) 175 ரூபாய் – (பழைய விலை) 225 ரூபாய் 

15. காய்ந்த மிளகாய் 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 495 ரூபாய் – (பழைய விலை) 550 ரூபாய் 

16. உள்நாட்டு ரின் மீன் 425 கிராம் (புதிய விலை) 220 ரூபாய் – (பழைய விலை) 240 ரூபாய் 

17. இறக்குமதி செய்யப்படும் ரின் மீன் 425 கிராம் (புதிய விலை) 265 ரூபாய் – (பழைய விலை) 280 ரூபாய் 

18. நெத்தலி மீன் 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 545 ரூபாய் – (பழைய விலை) 700 ரூபாய் 

19. தோலுடனான கோழி இறைச்சி (புதிய விலை) 400 ரூபாய் – (பழைய விலை) 430 ரூபாய் 

20. கட்டி உப்பு 1 கிலோகிராம் (புதிய விலை) 43 ரூபாய் – (பழைய விலை) 55 ரூபாய் 

21. பால் மா 400கிராம் (புதிய விலை) 355 ரூபா – (பழைய விலை) 380 ரூபா

22. சோயா எண்ணெய் 500 மில்லிலீற்றர் (புதிய விலை) 310 ரூபா – (பழைய விலை) 470 ரூபா

23. ஆடைகளை கழுவும் சவற்காரம் (பீசீசீ) 115கிராம் (புதிய விலை) 43 ரூபாய் – (பழைய விலை) 53 ரூபாய் 

24. ஆடைகளை கழுவும் சவற்காரம் 650 கிராம் (புதிய விலை) 260 ரூபாய் – (பழைய விலை) 325 ரூபாய் 

25. வாசனை சவற்காரம் 100கிராம் ஆடைகளை கழுவும் சவற்காரம் (பீசீசீ) 115கிராம் (புதிய விலை) 56 ரூபாய் – (பழைய விலை) 63 ரூபாய் 

26. கை சுத்தீகரிப்பு (Hand sanitizer) 100மில்லிலீட்டர் : புதிய விலை 250 ரூபா (பழைய விலை) 350 ரூபா

27. முகக்கவசம் (எஸ்.எல்.எல் தரச்சான்றிதழ்) புதிய விலை 14 ரூபாய் (பழைய விலை) 25 ரூபாய் 

Comments