11 இஸ்லாமிய அமைப்புகளுக்குத் தடை: நள்ளிரவு வெளியானது வர்த்தமானி அறிவித்தல்

🕔 April 14, 2021

நாட்டில் 11 இஸ்லாமிய அமைப்புகளுக்குத் தடை விதித்து வர்த்தமானி அறிவித்தலொன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நேற்று செவ்வாய்கிழமை நள்ளிரவு ஜனாதிபதி கோட்பாபய ராஜபக்ஷவின் கையொப்பத்துடன் மேற்படி அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது.

1979ஆம் ஆண்டின் 48ஆம் இலக்க பயங்கரவாதத் தடுப்பு (தற்காலிக ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ், குறித்த 11 அமைப்புக்களும் தடைசெய்யப்படுவதாக அந்த வர்த்தமானி அறிவித்தலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தடைசெய்யப்பட்ட அமைப்புக்களின் விவரம்

 1.  ஐக்கிய தௌஹீத் (தௌஹீத்) ஜமாஅத் (UTJ)
 2. சிலோன் தௌஹீத் (தௌஹீத்) ஜமாஅத் (CTJ)
 3. சிறீலங்கா தௌஹீத் (தௌஹீத்) ஜமாஅத் (SLTJ)
 4. அகில இலங்கை தௌஹீத் (தௌஹீத்) ஜமாஅத் (ACTJ)
 5. ஜம்மியதுல் அன்ஸாரி சுன்னதுல் மொஹமதியா (JASM) மறுபெயர் ஜம்மாஅத் அன்ஸாரிஸ் சுன்னதில் மொஹமதியா ஒழுங்கமைப்பு மறுபெயர் அகில இலங்கை ஜம் – ஈ – அது அன்ஸாரிஸ் சுன்னதில் மொஹம்மதியா மறுபெயர் அன்ஸாரிஸ் சுன்னதில் மொஹம்மதியா கழகம்  மறுபெயர் ஜமாஅத் அன்ஸாரிஸ் சுன்னதில் மொஹம்மதியா
 6. தாறுல் அதர் மறுபெயர் ஜாமிஉல் அதர் பள்ளிவாசல் மறுபெயர் தாறுல் அதர் குரான் மத்ரச மறுபெயர் தாறுல் அதர் அத்தபாவிய்யா
 7. சிறீலங்கா இஸ்லாமிய மாணவர் இயக்கம்  (SLISM) மறுபெயர் ஜம்இய்யா
 8. ஈராக்  மற்றும் சிரியா இஸ்லாமிய அரசு (ISIS) மறுபெயர் அல் – தௌலா அல்  – இஸ்லாமியா தௌலா இஸ்லாமியா
 9. அல்கய்தா அமைப்பு
 10. சேவ் த பேர்ள்ஸ் அமைப்பு  மறுபெயர் சேவ் த பேர்ள் சங்கம்
 11. சுப்பர் முஸ்லிம் அமைப்பு
  ஆகிவை இவ்வாறு தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.

தடைசெய்யப்பட்ட செயற்பாடுகள்

தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்புக்களின் அல்லது அமைப்புக்களைப் பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற அல்லது அதன் சார்பில் செயலாற்றுகின்ற வேறேதேனும் அமைப்பின்,

(அ)  உறுப்பினரொருவராக அல்லது அங்கத்தவரொருவராக இருத்தலாகாது.
(ஆ)  அதற்குத் தலைமைத்துவம் அளித்தலாகாது.
(இ)  சீருடையை, உடையை, சின்னத்தை, தனிக்குறியை அல்லது கொடியை அணிதலோ, வெளிக்காட்டுதலோ, ஏந்துதலோஅல்லது உடைமையில் வைத்திருத்தலோ ஆகாது,
(ஈ)  கூட்டமொன்றை அழைத்தலோ, கூட்டுதலோ, நடாத்துதலோ அல்லது அதில் பங்குபற்றுதலோ ஆகாது.
(உ)  உறுப்பாண்மையைப் பெறுதலோ அல்லது அதைச்  சேருதலோ ஆகாது.
(ஊ)  ஓர் உறுப்பினருக்கு, அங்கத்தவருக்கு அல்லது வேறெவரேனும் இணையாளருக்குப் புகலிடமளித்தலோ, அவரை மறைத்துவைத்தலோ அல்லது அவருக்கு உதவுதலோ ஆகாது.
(எ) மேம்பாட்டுக்கு உதவுதலோ, அதனை ஊக்குவித்தலோ, அதற்கு ஆதரவளித்தலோ, மதியுரையளித்தலோ, உதவுதலோ அல்லது அதன் சார்பில் செயலாற்றுதலோ ஆகாது.
(ஏ)  ஏதேனும் செயற்பாட்டை அல்லது நிகழ்வை ஒழுங்குபடுத்தலோ அல்லது அதில்  பங்குபற்றுதலோ ஆகாது.
(ஐ)  பணத்தை அல்லது பொருட்களை நன்கொடையளித்தலோ அல்லது உதவுதொகையளித்தலோ ஆகாது.
(ஒ)  அதற்காக  அல்லது  அதன்  பொருட்களைப்  பெறுதலோ,  களஞ்சியப்படுத்தலோ,  இடம்பெயர்த்தலோ,  உடைமையில்வைத்திருத்தலோ அல்லது விநியோகித்தலோ ஆகாது.
(ஓ)  நோக்கத்தை ஊக்குவித்தலோ அல்லது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலோ ஆகாது.
(ஒள)  அதனோடு ஏதேனும் கொடுக்கல் வாங்கலில் ஈடுபடுதலாகாது,  அல்லது
(க)  அதன் சார்பில்  தகவலைப் பரப்புவித்தலாகாது.

எனவும் மேற்படி வர்த்தமானி அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Comments