பட்ஜட்: இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு நிறைவேற்றம்

🕔 December 2, 2015

Budget - 0984ரவு – செலவுத்திட்டம் மீதான இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு 107 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

வரவு – செலவுத் திட்டத்துக்கு ஆதரவாக 159 வாக்குகளும் எதிராக 52 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.இதனடிப்படையில் 107 மேலதிக வாக்குகளினால் நிறைவேறியது.

இன்றைய வாக்கெடுப்பின் போது 13 உறுப்பினர்கள் சபைக்கு சமூகமளிக்கவில்லை.

Comments

புதிது பேஸ்புக் பக்கம்