மு.காங்கிரசின் புதிய நிருவாக சபை விபரம்

🕔 November 8, 2015

Hakeem - Kandy - 01
– ஜெம்சாத் இக்பால்-

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் 27 பேரைக் கொண்ட புதிய நிர்வாக சபை நேற்று சனிக்கிழமை கண்டி பொல்கொல்லையில் நடைபெற்ற 26ஆவது பேராளர் மாநாட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது.

பேராளர் மாநாட்டின் முதல் அமர்வில் புதிய நிர்வாக சபை உறுப்பினர்களை கட்சியின் தலைவர் ரஊப் ஹக்கீம் அறிவித்தார்.

இம்முறை புதிய நிர்வாக சபையினை தெரிவு செய்வதற்கான அதிஉயர் பீடக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை இரவு கண்டி ஓக்ரே ஹோட்டலில் இடம்பெற்றது.

கட்சியின் தலைவராக 15ஆவது தடைவையாகவும் நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சர் ரஊப் ஹக்கீம் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன் பிரகாரம் புதிய நிர்வதக சபை உறுப்பினர்களின் முழு விபரங்கள்

தலைவர்                                            – ரவூப் ஹக்கீம்

தவிசாளர்                                          – பஷீர் சேகுதாவூத்

பொதுச் செயலாளர்                      – எம்.ரீ.ஹஸனலி

சிரேஷ்ட பிரதித் தலைவர்           – ஏ.எல்.ஏ. மஜீத்

பிரதித் தலைவர்      1                     – ராவூத்தர் நெய்னா முஹம்மது

பிரதித் தலைவர்      2                     – ஹாபிஸ் நசீர் அஹமட்

பிரதித் தலைவர்      3                     – யூ.டீ.எம். அன்வர்

பிரதித் தலைவர்      4                     – எச்.எம்.எம். ஹரீஸ்

பொருளாளர்                                      – எம்.எஸ். எம். அஸ்லம்

மஜ்லிஸுல் ஸுரா தலைவர்     – ஏ.எல்.எம். கலீல் மௌலவி

தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர்     – எம்.ஐ.எம். மன்சூர்

கொள்கை பரப்புச் செயலாளர்  – யூ.எல்.எம்.என். முபீன்

தேசிய அமைப்பாளர்                     – சபீக் ரஜாப்தீன்

சர்வதேச விவகார பணிப்பாளர் – ஏ.எம். பாயிஸ்

யாப்பு விவகாரப் பணிப்பாளர்    – எம்.பி. பாறூக்

இணக்கப்பாட்டு வாரியம்             – எம்.எஸ். தௌபீக்

உலமா காங்கிரஸ்                           – எச்.எம்.எம்.இல்யாஸ் மௌலவி

அரசியல் விவகார பணிப்பாளர் – எஸ்.எம்.ஏ.கபூர்

பிரதித் தவிசாளர்                              – எம். நயீமுள்ளாஹ்

பிரதிச் செயலாளர்                            – நிசாம் காரியப்பர்

பிரதிப் பொருளாளர்                          – கே.எம்.ஏ.ஜவாத்

மஜ்லிசுல் ஸுரா பிரதிதலைவர் – ஸியாத் ஹமீத்

பிரதி தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர்  – ஏ.ஆர். ரஹ்மத் மன்சூர்

பிரதி தேசிய அமைப்பாளர்             – பைசால் காசீம்

செயற்குழு செயலாளர்                     – ரிஸ்வி ஜவஹிர்ஷா

பேராளர் மாநாட்டுச் செயலாளர்  –     ஐ.எல். எம்.மாஹீர்

மஜ்லிஸுல் ஸுரா செயலாளர்    –  யூ.எம். வாஹிட்

Comments

புதிது பேஸ்புக் பக்கம்