முஸ்லிம் காங்கிரஸின் புதிய நிருவாகம் அறிவிப்பு: தலைவர் ஹக்கீம், செயலாளர் நிசாம் காரியப்பர்

🕔 August 5, 2018

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசின் புதிய நிருவாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தக் கட்சியின் பேராளர் மாநாடு கண்டி- பொல்கொல்ல மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரங்கில் இடம்பெற்று வருகிறது.

இதன்போதே, புதிய நிருவாகம் பற்றி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு;

தலைவர்- ரவூப் ஹக்கீம்

தவிசாளர் – ஏ.எல்.எம். மஜீட்

சிரேஸ்ட பிரதி தலைவர் – தாவுதார் நைனா முஹம்மட்

பிரதி தலைவர்கள்
01. ஹாபீஸ் நஸீர் அகமட்
02. யூ.டி.எம். அன்வர்
03. எச்.எம்.எம். ஹரிஸ்
04 எஸ்.எம்.ஏ. கபூர்

செயலாளர் – எம். நிசாம் காரியப்பர்

பொருளாளர் – எஸ்.எம்.எஸ். அஸ்லம்

தேசிய ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் – எம்.ஐ.எம். மன்சூர்

மஜ்லிஸ் சூரா தலைவர் மௌலவி – ஏ.எல்.எம். கலீல்

தேசிய கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் – யு.எல்.எம். முபீன்

தேசிய அமைப்பாளர் – சபீக் ரஜாப்தீன்

அரசியல் விவகார பணிப்பாளர் – எம்.பி. பாறூக்

சர்வதேச விவகார பணிப்பாளர் – சட்டத்தரணி ஏ.எல்.எம். பாயிஸ்

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அமைப்புக்களுக்கான பணிப்பாளர் – எம்.எஸ். தெளபீக்

உலமா காங்கிரஸ் தலைவர் மெளலவி எச்.எம்.எம். இல்லியாஸ்

பிரதி தவிசாளர் – என்.எம். நயிமுல்லாஹ்

பிரதி செயலாளர் – மன்சூர் ஏ காதர்

மஜ்லிஸ் சூராவின் பிரதி தலைவர் – எம். சியாட்

பிரதி ஒருங்கினைப்பு செயலாளர் – ரகுமத் மன்சூர்

பிரதி தேசிய கொள்கை பரப்பு செயலாளர் – அலி சாஹிர் மெளலானா

பிரதி தேசிய அமைப்பாளர் – பைசால் காசிம்

அரசியல் விவகார ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் – ஏ.எல்.எம். நஸீர்

கல்வி விவகாரங்களுக்கான பணிப்பாளர் – எஸ்.எல்.எம். பழில்

சமூக சேவைகள் அனர்த்தம் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் – ஆர்.எம். அன்வர்

இளைஞர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பணிப்பாளர் – ஏ.எல். தவம்

Comments

புதிது பேஸ்புக் பக்கம்