இந்த உழவு இயந்திரம் யாருடையது? அம்பலமாகக் காத்திருக்கும் உண்மைகள்

🕔 October 10, 2019

– புதிது செய்தியாளர் –

ந்த உழவு இயந்திரம் யாருடையது? அட்டாளைச்சேனை பிரதேச செயலகத்தின் பெயர் – இந்த உழவு இயந்திரத்தின் முகப்பில் ஏன் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

இந்த உழவு இயந்திரம் வேலை செய்யும் காணி யாருடையது? இங்கு நடந்த வேலை, அரச நிதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டதா?

இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில்களுடன், பாரிய மோசடியொன்று தொடர்பான தகவல்கள் விரைவில் அம்பலமாகும்.

காத்திருங்கள்.

Comments

புதிது பேஸ்புக் பக்கம்